O FLOTILE

Představení Moravské flotily

Moravia Fleet byla založena v roce 1991 a je součástí mezinárodní organizace třídy Star I.S.C.Y.R.A. (International Star Class Yacht Racing Association), která má sídlo v USA. I.S.C.Y.R.A. dělí svět na 21. Districtů. Česká republika spolu s Rakouskem, Běloruskem, Chorvatskem, Gruzií, Německem, Maďarskem, Slovenskem, Slovinskem, Ruskem a Ukrajinou patří do 17.Districtu.

Původní členové Moravia Fleet byli pouze závodníci z česka. Dnes tvoří členskou základnu 10. závodníků z Čech a Rakouska.

Členové flotily